Mina skolval

En tjänst från Optiplan

Optiplan Skolval säkerställer och beräknar bäst rätt till skola. Enligt den relativa närhetsprincipen på ett objektivt, rättssäkert och icke-diskriminerande tillvägagångssätt.

I Rangordning/Antagning återfinns elever, skolor, skolval, beräkning av det relativa närhetsvärdet, rang- ordningslistor (kölistor), manuell skolplacering av elever och de färdigställda besluten om skolplacering.

Optiplan Skolval säkerställer och beräknar bäst rätt till skola på ett objektivt, rättssäkert och icke-diskriminerande tillvägagångssätt enligt den relativa närhetsprincipen. Skolplacering är ett stort kombinatoriskt problem som med fördel automatiseras med hjälp av matematiska algoritmer. Optiplan erbjuder e-tjänsten Optiplan Skolval som tillhandahåller automatisk placering av elever vid skola baserat på:

  • Önskemål om placering vid skola, d.v.s. elevens 1:a, 2:a och 3:e handsval
  • Bedömning av bäst rätt till plats på skola grundat på det relativa närhetsvärdet
  • Antalet tillgängliga platser i skolorna